Mødreundersøgelsen

Fra 2013 til 2014 deltog ca. halvdelen af BSIGs mødre i mødreundersøgelsen, som handler om sundhed og trivsel blandt BSIGs mødre. Læs mere om undersøgelsen nedenfor.

Kvinde til moedreundersoegelsen

 

Baggrund, formål og resultater

Alle mødre i BSIG fik i løbet af den 18 måneder lange indsamlingsperiode en invitation til at deltage i vores mødreundersøgelse. Omkring halvdelen (ca. 40.000 mødre) besvarede skemaet. Vi lukkede for undersøgelsen den 3. november 2014. 

Frem mod foråret 2015 arbejdede vi med at kvalitetstjekke de data, vi har fået ind. Data er derefter stillet til rådighed for forskere.

Projektets formål

At blive mor vil for de fleste kvinder have både positive og negative konsekvenser for såvel fysisk som psykisk sundhed og trivsel. Mødreundersøgelsen i BSIG indsamler oplysninger, som kan bruges i forskellige studier, som beskriver og undersøger kvinders sundhed og trivsel i årene efter en eller flere fødsler.

De data, som mødrene bidrog med, kan for eksempel benyttes til undersøgelser om:

  • Betydning af graviditeter, fødsler og amning for udvikling af sygdom senere i livet
  • Underlivsgener (vandladningsbesvær, menstruationsbesvær, endometriose)
  • Vægtøgning i forbindelse med graviditet i forhold til senere overvægt og hjerte-kar sygdomme
  • Samspil mellem familie- og arbejdsliv og hvordan det påvirker fysisk og mentalt helbred.

Resultater fra mødreundersøgelsen

Der er kommet mange spændende resultater ud af mødreundersøgelsen. Se nogle af resultaterne under Seneste nyt & resultater.

Hvem står bag mødreundersøgelsen?

Mødreundersøgelsen er en del af BSIG og de forskere, der står bag undersøgelsen, har alle tidligere arbejdet med BSIG:

  • Professor Jørn Olsen, Aarhus Universitet
  • Professor Anne Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet
  • Professor Ellen Aagaard Nøhr, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
  • Lektor Cecilia H. Ramlau-Hansen, Aarhus Universitet
  • Lektor Bodil Hammer Bech, Aarhus Universitet
  • MPH, PhD Mette Juhl, Rigshospitalets Forskningsenhed: Kvinders og Børns Sundhed