BSIGs undersøgelse om coronapandemien

Danmark – og resten af verden – var i en helt særlig situation i foråret 2020. Coronapandemien medførte omfattende ændringer i vores samfund, og det påvirkede os alle sammen på forskellig vis. Hvordan pandemien påvirkede os, satte vi os for at undersøge nærmere i BSIGs coronaundersøgelse. 

I april 2021 henvendte BSIG sig igen til et stort antal deltagere, både mødre og unge mennesker, for at bede jer om at besvare et nyt spørgeskema om coronapandemien, og hvordan den påvirkede jeres hverdag og trivsel.

Opdatering den 13. april 2021

I april 2021 går vi i gang med en opfølgning på sidste års coronaundersøgelse for at se på, hvordan jeres situation og trivsel er nu. Vi sender en invitation til alle BSIG-deltagere (både mødre og unge mennesker), som vi enten har telefonnummer eller mail-adresse til. Vi er meget interesseret i alle svar - også fra dem, der måske ikke deltog i undersøgelsen sidste år. 

I år stiller vi mange af de samme spørgsmål som sidste år, så vi kan se, hvordan I har det nu sammenlignet med sidst. Vi stiller også flere nye spørgsmål om blandt andet senfølger efter corona, vaccine og jeres kost-, motions- og alkoholvaner under nedlukningerne. 

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at deltage i undersøgelsen, som i år kun består af en enkelt runde. Vi sender denne gang to rykkerbeskeder til jer med syv dages mellemrum i håbet om, at endnu flere får besvaret skemaet. 

Opdatering den 14. maj 2020

Vi er netop gået i gang med den sidste runde af coronaundersøgelsen i denne omgang. Det er blevet til en indsamling over i alt 7 uger (fra den 30. marts til den 20. maj 2020).

Vi håber på at kunne invitere jer til en opfølgning til efteråret, så vi kan følge op på, hvordan jeres situation og trivsel er til den tid. 

Tusind tak for jeres store og vigtige bidrag til forskningen!

Klik her for at se de foreløbige resultater af undersøgelsen fra 2020.

Svarene skal bruges til... 

At undersøge, hvordan nedlukningen af store dele af det danske samfund påvirker jeres hverdag, og især hvordan pandemien påvirker jeres trivsel og mentale velbefindende. Derudover er vi også interesseret i at vide, hvilke forholdsregler, I tager, hvor mange af jer, der oplever symptomer på corona, og om I er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af virussen.

Frivilligt og fortroligt

Det er selvfølgelig frivilligt at være med, og dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Under Håndtering af personoplysninger kan du læse mere om, hvad dine data bliver brugt til og om dine rettigheder som deltager i BSIG. 

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at deltage i undersøgelsen!

Inger Kristine Meder

Inger Kristine Meder
Sekretariatsleder
BSIGs sekretariat

Anne Aajkær

Anne Aakjær
Projektkoordinator
BSIGs sekretariat 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor lang tid tager det at udfylde skemaet?

Det tager ca. 15-25 minutter at udfylde skemaet.

Hvorfor bliver jeg ikke inviteret?

Vi sender kun invitationer til de e-mailadresser og de mobilnumre, vi har. Hvis din mor eller din søn/datter ikke tidligere har givet os disse information, bliver vedkommende ikke inviteret.

Kan jeg deltage, selvom jeg ikke har fået en invitation?

Nej. Vi har desværre ikke kapacitet til at oprette nye deltagere.

Kan jeg besvare min mors eller min søn/datters skema, hvis han/hun ikke har lyst?

Nej. Invitationen er personlig og skemaet må kun besvares af den person, det er sendt til.

Hvorfor står der ikke mit navn i henvendelsen?

Nogle deltagere har opgivet en fælles e-mailadresse eller mobilnummer for både mor og barn.

Vi beder om, at du kun besvarer skemaet, hvis der står dit fornavn i SMS'en eller mailen og i selve skemaet. Står din søn/datter eller mors fornavn i invitationen, bedes du sende den videre til ham/hende.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke vil være med?

Hvis du ikke har lyst til at være med i undersøgelsen, skal du blot lade være med at besvare skemaet. Vil du undgå at modtage vores to rykkere, er du velkommen til at kontakte sekretariatet via din digitale postkasse og melde dig fra undersøgelsen. Læs mere om hvordan du sender os digital post her