Deltagerambassadører

BSIG har 10 unge deltagerambassadører. Ambassadørerne fungerer som bindeled mellem forskerne og projektets unge deltagere samtidig med, at de skal hjælpe sekretariatet med at formidle projektets resultater til en bredere deltagergruppe.

Ambassadører arbejder mere 3

BSIGs deltagerambassadører holdt deres seneste møde i september 2023 på Odense Adelige Jomfrukloster (en del af SDU).

Velkommen til BSIGs deltagerambassadører

BSIG har siden januar 2018 haft et korps af unge BSIG-deltagere, der som ambassadører for forskningsprojektet hjælper forskerne med at engagere og formidle forskningen til særligt den yngre del af vores deltagere. Deltagerambassadører giver derudover forskerne en indsigt i de udfordringer eller spørgsmål til projektet, som kan opstå, når man har været med i et forskningsprojekt hele livet. Håbet er, at vi på denne måde kan fortsætte med at være et relevant og interessant forskningsprojekt for vores unge deltagere - mange år fremover.

Deltagerambassadørerne mødes en-to gange årligt. Første møde fandt sted i BSIGs sekretariat på Statens Serum Institut, hvor de foruden at mødes og tale med BSIGs leder og sekretariatsleder afholdte en workshop, der skulle gøre dem skarpe på deres fremtidige arbejde i projektet. Som et fast punkt på møderne fremover blev der også afholdt et forskeroplæg fra en forsker, der lige nu forsker i data fra BSIG, og endelig fik de en rundvisning i Danmarks Nationale Biobank, hvor BSIG opbevarer biologiske prøver. 

Deltagerambassadørerne har selv formuleret en erklæring for deres arbejde, som du kan læse her

Hvem er deltagerambassadørerne?

Pr. 1. februar 2024 har BSIG 10 deltagerambassadører, som er udvalgt på baggrund af motiverede ansøgninger fra unge deltagere i hele landet. De har alle været med i BSIG, siden de blev født, da det var deres mødre, der tilmeldte sig projektet som gravide.

BSIGs deltagerindsats

I 2018 startede BSIG to initiativer for at øge inddragelsen af deltagerne i projektets interne arbejde:

Det online deltagerpanel 

  • ca. 400 frivilligt tilmeldte deltagere
  • alt foregår online
  • modtager ekstra spørgeskemaer, der omhandler selve projektet
  • kan modtage test-spørgeskemaer fra forskerne, inden de sendes ud til den større deltagergruppe.

BSIG deltagerambassadører

  • 10-12 udvalgte deltagere, der har været med hele deres liv
  • mødes 1-2 gange årligt
  • mødes skiftevis på universiteter og institutter rundt om i landet
  • drøfter mere komplicerede temaer som samtykke, oplysning om biologiske prøver, kommunikationsstrategier med mere
  • modtager oplæg fra forskere og skal være med til at formidle forskningsresultaterne ud til alle vores deltagere.

Har du spørgsmål til det nye deltagerpanel eller til deltagerambassadørerne, er du velkommen til at kontakte os på bsig-forskning@ssi.dk.