Deltagerambassadører

BSIG har otte deltagerambassadører. Ambassadørerne fungerer som bindeled mellem forskerne og projektets unge deltagere samtidig med, at de skal hjælpe sekretariatet med at formidle projektets resultater til en bredere deltagergruppe.

Deltagerambassadoer

Velkommen til BSIGs deltagerambassadører

BSIG har i januar 2018 udvalgt otte unge BSIG-deltagere, der skal hjælpe forskerne med at engagere og formidle forskningen til særligt den yngre del af vores deltagere. De skal derudover give forskerne en indsigt i de udfordringer eller spørgsmål til projektet, som kan opstå, når man har været med i et forskningsprojekt hele livet. På den måde håber vi at kunne fortsætte med at være et relevant og interessant forskningsprojekt for vores unge deltagere - mange år fremover.

Ambassadørerne mødes en-to gange årligt. Første møde fandt sted i BSIGs sekretariat på Statens Serum Institut, hvor de foruden at mødes og tale med BSIGs leder og sekretariatsleder afholdte en workshop, der skulle gøre dem skarpe på deres fremtidige arbejde i projektet. Som et fast punkt på møderne fremover blev der også afholdt et forskeroplæg fra en forsker, der lige nu forsker i data fra BSIG, og endelig fik de en rundvisning i Danmarks Nationale Biobank, hvor BSIG opbevarer biologiske prøver. 

Ambassadørerne har selv formuleret en erklæring for deres fremtidige arbejde, som du kan læse her

Hvem er ambassadørerne?

Pr. 1. september 2020 har BSIG otte ambassadører, som er udvalgt på baggrund af motiverede ansøgninger fra unge deltagere i hele landet. De har alle været med i BSIG, siden de blev født, da det var deres mødre, der tilmeldte sig projektet som gravide.

De otte ambassadører er:

 • Naomi Kongsbak Fossaberg, 20 år, Fredericia
 • Rasmus Slot Fenger-Grøn, 21 år, Vejle
 • Amalie Noes Vilslev, 18 år, Haderslev
 • Andreas Feldthaus Nielsen, 18 år, Grindsted
 • Julie Bjørnskov Ellegaard, 19 år, Vilslev
 • Oliver Badike Hansen, 17 år, Hillerød
 • Mona Sofia Funder Khallafi, 17 år, Odense
 • Ella Caroline Krenchel, 21 år, København

Tidligere ambassadør: 

 • Eva Vinhardt Josephsen, 19 år, Allerød

BSIGs deltagerindsats

BSIG har i 2017 startet to initiativer for øget inddragelse af deltagerne i projektets interne arbejde:

Det online deltagerpanel 

 • ca. 200 frivilligt tilmeldte deltagere
 • alt foregår online
 • modtager ekstra spørgeskemaer, der omhandler selve projektet
 • kan modtage test-spørgeskemaer fra forskerne, inden de sendes ud til den større deltagergruppe.

BSIG deltagerambassadører

 • 8 udvalgte deltagere, der har været med hele deres liv
 • mødes 1-2 gange årligt
 • mødes skiftevis på universiteter og institutter rundt om i landet, alle tilknyttet BSIG
 • drøfter mere komplicerede temaer som samtykke, oplysning om biologiske prøver, kommunikationsstrategier med mere
 • modtager oplæg fra forskere og skal være med til at formidle forskningsresultaterne ud til alle vores deltagere.

Har du spørgsmål til det nye deltagerpanel eller til deltagerambassadørerne, er du velkommen til at kontakte os på bsigpanel@ssi.dk.