Udmeldelse

Alle de oplysninger, voksne og unge har bidraget med i BSIG, er værdifulde. For både voksne og unge er det naturligvis frivilligt at deltage, og det er altid muligt at springe en enkeltstående undersøgelse over eller at melde helt fra.

Spring en undersøgelse over eller meld dig helt fra BSIG 

Som mor meldte du dig til BSIG (tidligere BSMB), da du var gravid. Samtidig gav du samtykke til, at dit barn blev deltager i BSIG. Se den info-brochure, mødrene fik udleveret ved tilmelding (pdf).

Spring en undersøgelse over

Hvis du ikke har lyst til eller kan nå at besvare et af vores spørgeskemaer, kan du springe over. Giv os besked via din digitale postkasse (se nedenfor hvordan), så sørger vi for, at du ikke får flere henvendelser. Du hører typisk fra os igen et par år senere ved næste spørgeskemaundersøgelse.

Som ung kan du selv bestemme

Når du fylder 18 år, bliver du kontaktet af BSIG via digital post eller brev, hvor du bliver bedt om at tage stilling til, om du vil være med i projektet fremover. Skriv til os, hvis du ønsker at melde fra. Som forælder kan du ikke henvende dig på dit barns vegne, medmindre du er værge for barnet.

Meld helt fra

Når du melder dig helt ud af BSIG, får du en bekræftelse fra os på, at du er udmeldt. Derefter hører du ikke mere fra os. Mor og barn kan deltage uafhængigt af hinanden, så vi beder om, at alle selv skriver til os om deres egen udmeldelse.

Hvordan melder jeg fra?

Skriv til BSIG fra din digitale postkasse
Log in på borger.dk eller e-boks.dk med dit NemID.
Hvis du logger på fra borger.dk skal du vælge "Digital post".  Tryk herefter på  "skriv ny post".
Under "modtager" skal du skrive Statens Serum Institut. På listen over SSIs postkasser skal du vælge Forskningsprojektet Bedre sundhed.... 

Den person, der ønsker at melde sig ud, skal selv skrive til os. Du kan altså ikke melde fx din søn/datter/mor ud på hans eller hendes vegne.

Guide: Sådan skriver du til BSIG via din digitale postkasse
Klik her for at åbne guiden (pdf)

Dit materiale er stadig til gavn for andre

Når du melder dig helt ud af BSIG, beholder vi de data og de blodprøver, vi har indsamlet om dig. Det betyder, at de data, vi har behandlet om dig før din udmeldelse, fortsat kan benyttes til forskning. Vi vil dog ikke indhente yderligere oplysninger om dig efter din udmeldelse. Ønsker du noget andet, kan du skrive til os via din digitale postkasse (se hvordan ovenfor eller nederst på siden).

Læs mere om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Læs dette grundigt, inden du beslutter dig
  • BSIG har oplysninger (data) om mødre og børn - både fra telefoninterviews og fra de spørgeskemaer, deltagerne har udfyldt. Vi har også data, som er hentet fra andre danske registre.

  • De oplysninger, som BSIG har, bliver opbevaret og behandlet fortroligt. Det er kun ansatte i BSIG og forskere, hvis projekter er godkendte af Datatilsynet, der kan se de oplysninger, der vedrører vores deltagere. 

  • BSIG har blodprøver fra mor, som blev taget tidligt og sent i graviditeten hos den praktiserende læge. BSIG har sandsynligvis også en navlesnorsprøve, som blev taget, da barnet blev født.

  • Blodprøverne opbevares i Den Nationale Biobank (en fryser) på Statens Serum Institut i København, og bliver benyttet i forskningsprojekter, der godkendes af BSIGs ledelses- og referencegruppe samt i Videnskabsetisk Komité.

  • De oplysninger, som deltagerne har givet BSIG, bliver brugt til forskning, som kan hjælpe børn og voksne til at få et bedre liv med mindre sygdom. Information om forskningsresultater findes under Seneste nyt og resultater.
 

 

Kontakt os
Handler din henvendelse om din deltagelse i BSIG, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.

Skriv til BSIG fra Digital Post

Tryk på dette link og skriv direkte til BSIG fra Digital Post

Husk at have dit MitID klar.
Du kan også skrive digital post til BSIG ved at logge på borger.dk, e-boks, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut under "Modtagere" og vælg derefter Forskningsprojektet Bedre Sundhed i Generationer. 

Andre henvendelser til sekretariatet kan ske på: 
E-mail: bsig-forskning@ssi.dk
Tlf.: 32688121
Adresse
Bedre Sundhed i Generationer
Statens Serum Institut
Danmarks Nationale Biobank, bygn. 92
Artillerivej 5
DK-2300 København S

Kontakt os

Handler din henvendelse om din deltagelse i BSIG, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.

Skriv til BSIG fra Digital Post

Tryk på dette link og skriv direkte til BSIG fra Digital Post
Husk at have dit MitID klar.

Du kan også skrive digital post til BSIG ved at logge på borger.dk, e-boks, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut under "Modtagere" og vælg derefter Forskningsprojektet Bedre Sundhed i Generationer. 

Andre henvendelser til sekretariatet kan ske på: 

E-mail: bsig-forskning@ssi.dk
Tlf.: 32688121

Adresse

Bedre Sundhed i Generationer
Statens Serum Institut
Danmarks Nationale Biobank, bygn. 92
Artillerivej 5
DK-2300 København S