FEPOS - sædkvalitetsundersøgelsen

Kan ringe sædkvalitet hos unge mænd skyldes de påvirkninger, de var udsat for i fostertilværelsen? I FEPOS vil vi undersøge, om der findes en sammenhæng mellem miljøkemikalier i den gravide kvindes krop og hendes søns sædkvalitet og kønshormoner som voksen.

Fepos  

Projektets formål

I FEPOS indsamlede vi detaljerede oplysninger om forplantningsevne hos unge mænd. Vi er særligt interesseret i, om der findes en sammenhæng mellem miljøkemikalier i den gravide kvindes krop og hendes søns sædkvalitet og kønshormoner som voksen. Desuden vil vi gerne undersøge, om livsstil under graviditeten hænger sammen med, hvordan sønners forplantningsevne bliver.

3.000 unge mænd fra BSIG inviteres

FEPOS begyndte dataindsamling i marts 2017. I løbet af de næste år inviterede vi omkring 3000 unge mænd, der er født mellem 1996 og 1999. Deltagerne, der alle er over 18 år, når de inviteres, blev bedt om at svare på spørgsmål om deres livsstil og sundhed samt komme til en undersøgelse, hvor de afleverede en sædprøve, en urinprøve og fik taget en blodprøve.

BSIGs deltagere giver enestående viden

Mænds forplantningsevne er aldrig tidligere undersøgt med detaljerede oplysninger fra graviditeten i så stort et omfang. Det giver helt enestående muligheder for at skaffe ny viden om, hvordan miljøkemikalier og livsstil under graviditeten kan have indflydelse på forplantningen i næste generation.

Resultater fra FEPOS

Vi forventer at kunne finde ud af, om miljøpåvirkninger og livsstil under graviditeten hænger sammen med mænds forplantningsevne. Vi håber også at kunne se, om der er særlige grupper, der er mere sårbare over for forureningsstoffer og livsstilspåvirkninger end andre. Der vil dog gå nogle år, før resultaterne fra undersøgelsen ligger klar.

FEPOS er godkendt af Datatilsynet og Videnskabsetisk komité

FEPOS-projektet er godkendt af Datatilsynet under Region Hovedstadens paraplyanmeldelse BFH-2016-066 med I-Suite nr: 04963. Desuden er projektet godkendt af Videnskabsetisk Komité med journalnr. H-16015857. Overordnet er BSIG godkendt af Datatilsynet under Statens Serum Instituts fællesanmeldelse (j. nr. 2015-57-0102).

Økonomisk støtte

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra ReproUnion – EU-Intereg V, Region Hovedstaden, Lundbeck Fonden, Det frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom, Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis' Legat, Axel Muusfelts Fond og AP Møller Fonden til Lægevidenskabens Fremme.

Patientrettigheder

Deltagerne opfordres til at læse informationsmateriale fra den nationale videnskabsetiske komité: ”Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt” og ”Før du beslutter dig”.

Den nationale videnskabsetiske komité har udarbejdet dette informationsmateriale:

Temaer