GDM-undersøgelsen

Mange kvinder udvikler type 2 diabetes i årene efter, at de har haft graviditetsdiabetes (GDM). Andre kvinder, der ligeledes har haft GDM, udvikler ikke diabetes senere i livet - hvorfor denne forskel?

Gravid mave beskaaret

Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes

Forskningsprojektet "Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes" søger mere viden om, hvilke faktorer, der adskiller de kvinder, der har haft diabetes (GDM) i graviditeten, og som udvikler type 2 diabetes senere i livet, fra de kvinder, der ligeledes har haft GDM, men som ikke får diabetes senere.

Et af de centrale spørgsmål er, i hvilken grad kost, motion og gener påvirker kvindernes helbred, og om graviditetsdiabetes også kan have konsekvenser for børnenes helbred på længere sigt.

Opfølgningsfasen starter i efteråret 2014

GDM-projektet går i løbet af efteråret 2014 ind i en ny runde. Nu skal vi koncentrere os om at følge op på de af vores deltagere, som har haft graviditetsdiabetes tidligere. Undersøgelsen vil være mindre omfattende end i første runde og omfatter alene de voksne kvinder.

Hvis deltagerne ønsker det, giver vi feedback på nogle af resultaterne fra første runde, og trænet personale kan give gode råd med på vejen om, hvordan risikoen for at udvikle type 2 diabetes senere hen mindskes.

Hvem står bag dette forskningsprojekt

Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med Rigshospitalet og Harvard School of Public Health. Professor Sjurdur F. Olsen (SSI) og professor Allan Vaag (Rigshospitalet) er ansvarlige for den danske del af undersøgelsen.
Kvinder fra The Nurses' Health Study (en undersøgelse blandt amerikanske sygeplejersker) deltager også i projektet, som til dels er finansieret af amerikanske forskningsmidler.
Projektet et godkendt af Videnskabsetisk Komité under j. nr. H-4-2013-129.