Hvem står bag undersøgelsen?

Kæbesmerteundersøgelsen er en del af Bedre Sundhed i Generationer (BSIG). Det er forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed samt Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, der er ansvarlige for undersøgelsen. 

Lene Baad-Hansen

Professor Lene Baad-Hansen, Ph.D, Dr. Odont. Leder af kæbesmerteundersøgelsens projektgruppe. Institut for Odontologi og Oral Sundhed. 

Bodil Hammer Bech

Lektor Bodil Hammer Bech, Ph.D, Dr. Med. Institut for Folkesundhed.

Cristina Exposto_jpeg

Ph.d. studerende Cristina Exposto. Institut for Odontologi og Oral Sundhed.