Fokusgruppeinterviews

BSIG planlægger en opfølgende undersøgelse blandt mødre. Derfor søges BSIG-mødre til fokusgruppeinterviews, hvor mødrene kan komme med input til undersøgelsens temaer.

Fokusgruppeinterviews

Vi har lukket for tilmeldinger
 - Opdateret den 24. november 2022

Mange tak til jer, der har meldt jer til et fokusgruppeinterview.
Vi har nu kontaktet de deltagere, som vi har udvalgt til et interview. Vi har udvalgt deltagere, således at de bedst muligt repræsenterer alle mødre i kohorten. 

Har du ikke hørt fra os?
Hvis du har tilmeldt dig, men du endnu ikke har hørt fra os, så er du desværre ikke blevet udvalgt til et interview. Vi håber, at du i stedet for har lyst til at melde dig til vores nye deltagerpanel for BSIG-mødre - og ellers glæder vi os til at modtage dine svar, når mødreundersøgelsen løber af stablen fra 2024. 

 

Mødre til fokusgruppeinterviews 

BSIG søger i øjeblikket mødre, der vil deltage i et online fokusgruppeinterview i november 2022. Fokusgruppeinterviewene foregår i 4 grupper af ca. 4 deltagere, og du vil sammen med de øvrige deltagere indgå i en samtale om, hvad der har betydning for din sundhed og trivsel. Det kunne for eksempel være helbred, relationer og arbejdsforhold. Vi forventer ikke, at du deler personlige og følsomme historier.

Interviewene afholdes i november 2022 (om eftermiddagen/tidlig aften) og forventes at vare 1 time og 15 minutter.

Fakta om fokusgrupperne:
  • Deltagere i gruppen vil være ca. 4 mødre fra BSIG, samt en forsker og en studerende.
  • Interviewet afholdes online som et videomøde, og du skal have mulighed for at sidde et uforstyrret sted og deltage med video og lyd.
  • Oplysningerne, der deles i gruppen, behandles fortroligt af både forskere og de andre deltagere.
  • Oplysningerne vil blive anonymiseret og udelukkende brugt i forbindelse med udvikling af spørgeskemaet.
  • Interviewet vil blive lyd- og videooptaget