Hvem, hvad, hvordan?

Læs deltagerambassadørernes egen erklæring for det fremtidige samarbejde her.

Deltagerambassadører for BSIG

5 af BSIG's 8 deltagerambassadører. Ambassadørerne kommer fra hele landet, er mellem 17-21 år og har alle været en del af BSIG, siden de blev født.


BSIG fik i januar 2018 otte deltagerambassadører

BSIG har fået deltagerambassadører, som ét af flere nye tiltag for at involvere BSIGs deltagere mere i forskningsprojektet fremover. Du kan læse mere om det nye tiltag her.

På ambassadørernes første møde formulerede de denne korte erklæring for deres kommende arbejde:

Hvad skal vi?

Som BSIG-ambassadører vil vi gerne sikre, at det opleves som meningsfuldt at være deltager i BSIG – både for os som deltagere og for forskningens skyld. Vi vil gerne være et bindeled mellem deltagerne og forskerne bag projektet.

Hvem er vi?

Vi er en gruppe på 8, der ligesom jer bidrager til forskningen. Vi er 2. generations BSIG’ere, da det var vores mødre, der tilmeldte sig projektet, da de var gravide. Det betyder, at vi har været med i BSIG hele vores liv. Vi har søgt om at være med i ambassadørgruppen, fordi vi er nysgerrige efter, hvad projektets deltagere bidrager til forskningsmæssigt, og fordi vi gerne vil være med til at gøre andre deltagere opmærksomme på, hvad der kommer ud af deres store indsats.

Hvordan skal vi gøre det?

Vi mødes to gange årligt, hvor vi diskuterer alt fra forskningsetiske spørgsmål til BSIG’s rolle på sociale medier. På vores møder bliver vi opdateret på BSIGs seneste forskning med forskeroplæg, så vi får en forståelse af, hvordan forskere benytter vores oplysninger i deres arbejde. Vi vil derudover hjælpe sekretariatet med at formidle forskningsresultaterne, så forskningen bliver relevant for både projektets deltagere og for andre.

Hvorfor gør vi det?

Vi vil gerne sikre os, at forskningsprojektet tager sine deltagere seriøst, og at vi har en direkte stemme hos projektets ledelse. Omvendt er det også vigtigt for os, at vi deltagere ved, hvad det egentligt er, vi deltager i og hvor stor en betydning, det reelt har, når vi besvarer spørgeskemaer eller deltager i andre undersøgelser. Derudover er det for os et vigtigt og unikt forskningsprojekt, der bør være kendt af hele Danmark - det vil vi gerne hjælpe med.

Har du spørgsmål til det nye deltagerpanel eller til deltagerambassadørerne, er du velkommen til at kontakte os på bsigpanel@ssi.dk.