Deltagerambassadører: Hvem, hvad, hvordan?

Læs deltagerambassadørernes egen erklæring for det fremtidige samarbejde her.

Ambassadørernes erklæring

Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) indførte i januar 2018 deltagerambassadører, som et af flere nye tiltag for at involvere BSIG’s deltagere mere i forskningsprojektet fremover. Du kan læse mere om tiltagene her.

Deltagerambassadørerne har lavet nedenstående erklæring:

 • Vores opgave er at repræsentere de ca. 100.000 unge, der er en del af BSIG.

 • Vi er 10 deltagerambassadører fra hele landet. Vores mødre tilmeldte sig projektet, dengang de var gravide med os, hvilket gør os til 2.-generations BSIG’ere.

 • På vores årlige møder har vi en direkte kontakt til projektets ledelse og er også i dialog med forskere, der arbejder med BSIG-data. Vi diskuterer bl.a. forskningsetiske spørgsmål og hjælper forskerne med at få en forståelse af, hvordan spørgsmålene kan formuleres for at give de mest brugbare resultater.
 • Vi ønsker at bidrage til projektet, der er utroligt værdifuldt for forskning i mange år fremover.

Ambassadører ved vandet 3 

8 af BSIG's 10 deltagerambassadører. Ambassadørerne kommer fra hele landet, er mellem 21-25 år og har alle været en del af BSIG, siden de blev født.


BSIG har 10 deltagerambassadører

Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) indførte i januar 2018 deltagerambassadører som ét af flere nye tiltag for at involvere BSIG’s deltagere mere i forskningsprojektet fremover.

På ambassadørernes første møde formulerede vi en kort erklæring for vores kommende arbejde. Erklæringen er senest opdateret i september 2023.

Om os

Vi er 10 deltagerambassadører fra hele landet. Vores mødre tilmeldte sig projektet, dengang de var gravide med os, hvilket gør os til 2.-generations BSIG’ere.

Pr. 1. februar 2024 er vi:

 • Rikke Slot Fenger-Grøn, 25 år, Aarhus
 • Andreas Feldthaus Nielsen, 22 år, Grindsted
 • Julie Bjørnskov Ellegaard, 22 år, Gredstedbro
 • Oliver Badike Hansen, 21 år, Hillerød
 • Mona Sofia Funder Khallafi, 21 år, Odense
 • Ella Caroline Krenchel, 24 år, København
 • Amalie Nørup, 23 år, Aarhus
 • Amalie Sindberg Jul, 24 år, Odense
 • Harald Greve Høiby, 21 år, Søborg
 • Tobias Wessing, 23 år, Vanløse

Tidligere deltagerambassadører:

 • Eva Vinhardt Josephsen, Allerød
 • Amalie Noes Vilslev, Haderslev
 • Naomi Kongsbak Fossaberg, Odense

Vores formål

Som deltagerambassadører for BSIG vil vi gerne sikre, at det opleves som meningsfuldt at være deltager i BSIG. Dette vil både komme deltagerne til gode, samt bidrage til højere svarprocent, hvilket vil komme forskningen til gode. Vi vil gerne være bindeled mellem deltagerne og forskningsteamet. Vi skal gøre forskningsprojektet relevant for andre deltagere, så vi sammen fortsat kan bidrage til bedre sundhed for os alle mange generationer frem.

Vores arbejde

På vores møder har vi direkte kontakt til projektets ledelse, samt nogle af de forskere der arbejder med projektets data. Vi bliver opdateret på BSIGs seneste forskning med forskeroplæg, så vi får en forståelse af, hvad vores spørgeskemabesvarelser bruges til. I samarbejde med forskningsteamet kan vi også hjælpe forskerne med at få en forståelse af, hvordan spørgsmål kan stilles for at give de mest brugbare resultater.

Har du spørgsmål til deltagerpanelet eller til deltagerambassadørerne, er du velkommen til at kontakte os på bsig-forskning@ssi.dk.

Ambassadørmøde