Hvem, hvad, hvordan?

Læs deltagerambassadørernes egen erklæring for det fremtidige samarbejde her.

Deltagerambassadører for BSIG

5 af BSIG's 7 deltagerambassadører. Ambassadørerne kommer fra hele landet, er mellem 19-24 år og har alle været en del af BSIG, siden de blev født.


BSIG har otte deltagerambassadører

BSIG indførte i januar 2018 deltagerambassadører som ét af flere nye tiltag for at involvere BSIGs deltagere mere i forskningsprojektet fremover. Du kan læse mere om det nye tiltag her.

På ambassadørernes første møde formulerede de nedenstående korte erklæring for deres kommende arbejde. Erklæringen er senest opdateret i september 2020.

Hvad skal vi?

Som BSIG-ambassadører vil vi gerne sikre, at det opleves som meningsfuldt at være deltager i BSIG – både for os som deltagere og for forskningens skyld. Vi vil gerne være bindeled mellem deltagerne og forskerne bag projektet.


Hvem er vi?

Vi er en gruppe på otte, der ligesom jer bidrager til forskningen. Vi er 2. generations BSIG’ere, da det var vores mødre, der tilmeldte sig projektet, dengang de var gravide. Det betyder, at vi har været med i BSIG hele vores liv. Vi har søgt om at være med i ambassadørgruppen, fordi vi er nysgerrige efter, hvad projektets deltagere bidrager til forskningsmæssigt, og fordi vi gerne vil være med til at gøre forskningsprojektet relevant for andre deltagere, så vi sammen fortsat kan bidrage til bedre sundhed for os alle mange generationer frem. 

Hvordan skal vi gøre det?

Vi mødes årligt, hvor vi diskuterer alt fra forskningsetiske spørgsmål til BSIG’s rolle på sociale medier. På vores møder bliver vi opdateret på BSIGs seneste forskning med forskeroplæg, så vi får en forståelse af, hvad deltagernes besvarelser bruges til, men i lige så høj grad også for at hjælpe forskerne med at få en forståelse af, hvordan spørgsmål kan stilles for at give de mest brugbare resultater. 

Hvorfor gør vi det?

Vi vil gerne sikre os, at forskningsprojektet tager sine deltagere seriøst, og at vi har en direkte stemme hos projektets ledelse. Omvendt er det også vigtigt for os, at vi deltagere alle har en fornemmelse af, at den tid vi bruger på at udfylde spørgeskemaet er utroligt værdifuld for forskningen i mange år fremover.

Har du spørgsmål til deltagerpanelet eller til deltagerambassadørerne, er du velkommen til at kontakte os på bsigpanel@ssi.dk.