BSIGs historie

Center for Epidemiologisk Grundforskning blev oprettet i 1994 ved en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond for at styrke den epidemiologiske forskning i Danmark. "Bedre sundhed for mor og barn", som projektet hed frem til 2015, skulle være med til at opfylde dette mål.

 

Gravid hos lægen 

Oprettelse af Bedre sundhed for mor og barn

Jørn Olsen, professor ved Århus Universitet, tog initiativ til oprettelsen af Bedre sundhed for mor og barn. Sammen med kollegaer fra Statens Serum Institut (Mads Melbye og Peter Aaby) og Københavns Universitet (Thorkild I.A. Sørensen) søgte han og fik en bevilling til oprettelse af Center for Epidemiologisk Grundforskning. Centeret blev oprettet i 1994 ved en 5-årig bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond på 42,5 mio. kroner og i 1999 fik centeret en ny 5-årig bevilling på 50 millioner. Bedre sundhed for mor og barn udsprang af Centeret og fik ligeledes en særbevilling på ca. 18 millioner fra Danmarks Grundforskningsfond.

Hvornår startede selve dataindsamlingen?

Bedre sundhed i generationer ( tidligere Bedre sundhed for mor og barn) startede med et pilotprojekt i Ringkjøbing Amt fra juni 1996 til og med juni 1997. Dataindsamlingen til det landsdækkende projekt begyndte i april 1997, og rekrutteringen til projektet afsluttedes i oktober 2002.

Sidst i 2004 afsluttedes den grundlæggende dataindsamling (tilmeldingsblanket, 4 interviews, kostspørgeskema og 3 blodprøver). I 2005 startede indsamlingen af data vedr. de 7-årige børn i kohorten, og i juni 2010 startede en tilsvarende dataindsamling blandt de 11-årige. 11-års undersøgelsen afsluttes sommeren 2014.

Projektets første fase

En række arbejdsgrupper var aktive i projektets første fase fra 1995-1998.

Arbejdsgrupper

 • Den prænatale arbejdsgruppe arbejdede med den del af projektet, der fandt sted i graviditeten og ved fødslen: Læge Anne-Marie Nybo Andersen
 • Den postnatale arbejdsgruppe arbejdede med den del af projektet der fandt sted efter fødslen: Psykolog Jente Andresen
 • Biobankgruppen arbejdede med indhentning og opbevaring af blodprøver fra graviditet og fødsel: Professor Mads Melbye
 • Kost og graviditet: Seniorforsker Sjurdur F. Olsen

Følgegruppe

Der blev af projektledelsen også nedsat en følgegruppe, som havde til opgave at følge projektet og rådgive projektgruppen om faglige og etiske spørgsmål i forbindelse med projektets gennemførelse.
Følgegruppen bestod af:

 • Sundhedsplejerske Linda Malmgren, Sammenslutningen af sundhedsplejersker
 • Læge Niels de Fine Olivarius, Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Professor, overlæge, dr.med. Flemming Skovby, Dansk Pædiatrisk Selskab
 • Afdelingsjordemoder Vibeke Weirum Knudsen, Den Almindelige Danske Jordemoderforening
 • Sarah MacDalland, Foreningen Forældre og Fødsel.

Navneskift

I foråret 2015 ændrede Bedre sundhed for mor og barn (BSMB) navn til Bedre sundhed i generationer (BSIG). Der var flere grunde til navneskiftet:

 • De ældste børn i projektet var fyldt 18 år
 • Vi håber at kunne holde på vores unge deltagere, så vi også kan få næste generation med i BSIG
 • Nogle få af vores unge har desværre oplevet at miste deres mødre
 • Mange fædre ønsker at være aktive i projektet.

Alle disse forhold gjorde, at vi markerede en ny epoke i projektets liv ved at skifte navn og logo.