Projektets organisation 

Organisationen omkring Bedre sundhed i generationer består af en ledelsesgruppe, en referencegruppe og et sekretariat.

Læs mere om ledelsesgruppen, referencegruppen og sekretariatet her

BSIGs ledelsesgruppe

BSIGs ledelsesgruppe består pr. 1. februar 2023 af:
- Professor Anne Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet (BSIGs leder)
- Professor Sjurdur F. Olsen, Statens Serum Institut (BSIGs viceleder)
- Professor Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Aarhus Universitet (BSIGs viceleder) 
- Professor Ellen Aagaard Nøhr, Syddansk Universitet
- Lektor Katrine Strandberg-Larsen, Københavns Universitet
- Faglig direktør Anne-Marie Vangsted, Statens Serum Institut
- Sektionsleder Bjarke Feenstra, Statens Serum Institut og Rigshospitalet
- Forskningsleder Sandra Søgaard Tøttenborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
- Post.doc Anne Ahrendt Bjerregaard, Frederiksberg Hospital
- Post.doc. Nis Brix, Aarhus Universitet


Tidligere medlemmer:
- Professor Jørn Olsen (BSIGs initiativtager og leder 1996 - 2016)
- Professor Thorkild IA Sørensen
- Professor Allan Vaag
- Professor Peter Aaby
- Professor Mads Melbye

BSIGs referencegruppe

BSIGs referencegruppe har som sin primær opgaver at sikre, at oplysninger fra projektet alene benyttes til forskningsformål samt at sikre den bedst mulige udnyttelse af materialet.

Referencegruppen består pr. 1. februar 2023 af:
- Faglig direktør Kåre Mølbak, udpeget af Statens Serum Institut (referencegruppens formand)
- Professor Anne-Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet, BSIGs leder
- Afdelingschef Karen Marie Lyng, udpeget af Sundhedsdatastyrelsen
- Seniorforsker Julie Werenberg Dreier, udpeget af Dansk Epidemiologisk Selskab (DES)
- Klinisk professor Merete Osler, udpeget af Danmarks Frie Forskningsfond
- Klinisk professor Niels Obel, suppleant, udpeget af Danmarks Frie Forskningsfond
- Deputy Director Siri Håberg, udpeget af MoBa, den norske kohorte
- Læge Dea Kehler, udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber
- Studerende Rikke Fenger-Grøn, udpeget af BSIGs Deltagerambassadørgruppe

BSIGs sekretariat

BSIGs sekretariat har til huse på Statens Serum Institut, og det er herfra, dataindsamling og udlevering koordineres.
Alle henvendelser fra BSIGs deltagere behandles i sekretariatet, ligesom alle henvendelser fra forskere og alle ansøgninger om data fra BSIG starter sin sagsbehandling her.

Sekretariatet bemandes af:
- Inger Kristine Meder, sekretariatsleder
- Anne Aakjær, projektkoordinator 

 

BSIGs ledelse og sekretariat

BSIGs ledelsesgruppe og sekretariat, august 2023