Projektets opbygning 

Organisationen omkring Bedre sundhed i generationer består af en ledelsesgruppe, en styregruppe og et sekretariat.

Læs mere om ledelsesgruppen, styregruppen og sekretariatet her

BSIGs ledelsesgruppe

BSIGs ledelsesgruppe består pr. 1. februar 2017 af:
- Professor Anne Marie Nybo Andersen, BSIGs leder og ansvarlig for 11-års og 18-års undersøgelsen
- Professor Mads Melbye, ansvarlig for BSIGs biobank
- Adj. professor Sjurdur F. Olsen, ansvarlig for kostprojektet og 14-års undersøgelsen
- Professor Ellen Aa. Nøhr, ansvarlig for Mødreundersøgelsen
- Professor Cecilia Høst Ramlau-Hansen, ansvarlig for pubertetsundersøgelsen
- Lektor Katrine Strandberg-Larsen, ansvarlig for 18-års undersøgelsen

Tidligere medlemmer:
- Professor Jørn Olsen, BSIGs initiativtager og leder, 1996 - 2016
- Professor Thorkild IA Sørensen
- Professor Allan Vaag
- Professor Peter Aaby

BSIGs styregruppe

BSIGs styregruppe har som sine primære opgaver at sikre, at oplysninger fra projektet alene benyttes til forskningsformål samt at sikre den bedst mulige udnyttelse af materialet.

Styregruppen består i efteråret 2017 af:
- Faglig direktør Kåre Mølbak, udpeget af Statens Serum Institut (Styregruppens formand)
- Annette Poulsen, Sundhedsplejerske, MSP, IBCLC, udpeget af Sundhedsstyrelsen
- Overlæge Søren Rittig, udpeget af Dansk Regioner
- Professor Anne-Marie Nybo Andersen, KU, BSIGs leder
- Forskningsleder Mette Madsen, udpeget af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
- Praktiserende læge og lektor ved Aarhus universitet, Carsten Obel, udpeget af styregruppens medlemmer

BSIGs sekretariat

BSIGs sekretariat har til huse på Statens Serum Institut, og det er herfra, dataindsamling og udlevering koordineres.
Alle henvendelser fra BSIGs deltagere behandles i sekretariatet, ligesom alle henvendelser fra forskere og alle ansøgninger om data fra BSIG starter sin sagsbehandling her.

Sekretariatet bemandes af:
- Inger Kristine Meder, sekretariatsleder
- Anne Aakjær, sekretariatsmedarbejder
- Aya Fabricius, kommunikationskonsulent