Projektets opbygning 

Organisationen omkring Bedre sundhed i generationer består af en ledelsesgruppe, en referencegruppe og et sekretariat.

Læs mere om ledelsesgruppen, referencegruppen og sekretariatet her

BSIGs ledelsesgruppe

BSIGs ledelsesgruppe består pr. 1. februar 2017 af:
- Professor Anne Marie Nybo Andersen, BSIGs leder og ansvarlig for 11-års og 18-års undersøgelsen
- Professor Mads Melbye, ansvarlig for BSIGs biobank
- Adj. professor Sjurdur F. Olsen, ansvarlig for kostprojektet og 14-års undersøgelsen
- Professor Ellen Aagaard Nøhr, ansvarlig for mødreundersøgelsen
- Professor Cecilia Høst Ramlau-Hansen, ansvarlig for pubertetsundersøgelsen
- Lektor Katrine Strandberg-Larsen, ansvarlig for 18-års undersøgelsen

Tidligere medlemmer:
- Professor Jørn Olsen, BSIGs initiativtager og leder, 1996 - 2016
- Professor Thorkild IA Sørensen
- Professor Allan Vaag
- Professor Peter Aaby

BSIGs referencegruppe

BSIGs referencegruppe har som sin primær opgaver at sikre, at oplysninger fra projektet alene benyttes til forskningsformål samt at sikre den bedst mulige udnyttelse af materialet.

Referencegruppen består pr. 1. januar 2019 af:
- Faglig direktør Kåre Mølbak, udpeget af Statens Serum Institut (referencegruppens formand)
- Professor Anne-Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet, BSIGs leder
- Afdelingschef Karen Marie Lyng, udpeget af Sundhedsdatastyrelsen
- Sektionschef Betina Heinsbæk Thuesen, udpeget af Dansk Epidemiologisk Selskab (DES)
- Klinisk professor Merete Osler, udpeget af Danmarks Frie Forskningsfond
- Klinisk professor Niels Obel, suppleant, udpeget af Danmarks Frie Forskningsfond
- Deputy Director Siri Håberg, udpeget af MoBa, den norske kohorte
- Læge Ida Donkin, udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber
- Studerende Rasmus Fenger-Grøn, udpeget af BSIGs Deltagerambassadørgruppe

BSIGs sekretariat

BSIGs sekretariat har til huse på Statens Serum Institut, og det er herfra, dataindsamling og udlevering koordineres.
Alle henvendelser fra BSIGs deltagere behandles i sekretariatet, ligesom alle henvendelser fra forskere og alle ansøgninger om data fra BSIG starter sin sagsbehandling her.

Sekretariatet bemandes af:
- Inger Kristine Meder, sekretariatsleder
- Anne Aakjær, projektkoordinator