Forskning i forebyggelse

Formålet med Bedre Sundhed i Generationer er at skabe mere viden om, hvordan graviditetsperioden og den tidlige barndom påvirker moderens og barnets sundhed, så man kan forbedre den forebyggende indsats over for gravide kvinder og deres børn.

Baby til formaal

 

Graviditetsperioden og den tidlige barndoms betydning for sundhed

Nyere forskning tyder på, at forhold under graviditeten har større betydning for barnets sundhed senere i livet, end man tidligere har troet. Barnets trivsel under graviditeten kan altså betyde noget for risikoen for at få forskellige sygdomme i voksenalderen.

Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) er i sig selv ikke kun et enkelt forskningsprojekt. Projektet kan betragtes som en stor indsamling af oplysninger om, hvilke påvirkninger barnet er udsat for i fosterlivet og de første leveår, således at sammenhænge mellem dette og barnets senere helbred kan udforskes.

Nye forskningsmuligheder

Det omfattende datamateriale tilvejebringer forskningsmuligheder, vi ikke tidligere har haft i Danmark. Projektet kom til at omfatte 101.042 graviditeter fordelt i hele landet, og der bliver løbende fulgt op på både mødre og børn. Det giver undersøgelsen en størrelse, der gør det muligt at studere samspillet mellem blandt andet levevaner, infektioner, medicinske behandlinger, miljøforhold og medfødte (sjældne) misdannelser. Data fra BSIG vil også kunne belyse årsager til sygdomme, der først opstår senere i livet.

Data kan benyttes af alle forskere

Forskere fra forskellige faggrupper (fx jordemødre, sundhedsplejersker, læger, tandlæger, sociologer, psykologer) kan søge om adgang til data fra projektet. Dette kræver, at forskeren har et projekt, som er godkendt af de videnskabsetiske komitéer, Datatilsynet og af Bedre sundhed i generationers ledelses- og referencegruppe. Der foreligger allerede mange forskningsresultater baseret på data fra BSIG. Se en lang række udvalgte BSIG-forskningsresultater her.

Kontakt os
Handler din henvendelse om din deltagelse i BSIG, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.

Skriv til BSIG fra Digital Post

Tryk på dette link og skriv direkte til BSIG fra Digital Post

Husk at have dit MitID klar.
Du kan også skrive digital post til BSIG ved at logge på borger.dk, e-boks, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut og vælg derefter Bedre Sundhed i Generationer under "Forskningsprojekter".
Andre henvendelser til sekretariatet kan ske på: 
E-mail: bsig-forskning@ssi.dk
Tlf.: 32688121
Adresse
Bedre Sundhed i Generationer
Statens Serum Institut
Danmarks Nationale Biobank, bygn. 92
Artillerivej 5
DK-2300 København S

Kontakt os

Handler din henvendelse om din deltagelse i BSIG, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.

Skriv til BSIG fra Digital Post

Tryk på dette link og skriv direkte til BSIG fra Digital Post
Husk at have dit MitID klar.

Du kan også skrive digital post til BSIG ved at logge på borger.dk, e-boks, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut og vælg derefter Bedre Sundhed i Generationer under "Forskningsprojekter".

Andre henvendelser til sekretariatet kan ske på: 

E-mail: bsig-forskning@ssi.dk
Tlf.: 32688121

Adresse

Bedre Sundhed i Generationer
Statens Serum Institut
Danmarks Nationale Biobank, bygn. 92
Artillerivej 5
DK-2300 København S