BSIGs oprettelse

I oktober 1996 blev der indgået "Kontrakt om gennemførelse af det nationale fødselskohorteprojekt".

Kontrakt med 5 parter

Kontrakten blev indgået af fem parter:

 • Center for Epidemiologisk Grundforskning (ved centerleder, professor Jørn Olsen)
 • Statens Serum Institut
 • Sundhedsstyrelsen
 • Sundhedsministeriet
 • Danmarks Grundforskningsfond

Kontrakten definerede projektet: dets formål, udstrækning og varighed, organisationen, den fysiske beliggenhed.

Sundhedsstyrelsen blev ansvarlig myndighed overfor Datatilsynet (i 1996 "Registertilsynet") og blev på det tidspunkt også tildelt ejendomsretten til det indsamlede materiale. Statens Serum Institut overtog dataansvaret i 2012.

Kohortekontrakt 1996

Kontrakt om indgåelse af BSMB (pdf)
Bilag 1 Registerforskrifter (pdf)
Bilag 2 Projektbeskrivelse 1995 (pdf)
Bilag 3 Research Plan (pdf)
Bilag 4 Registeroplysninger oversigt (pdf)
Bilag 5 Budget biobank 1997-1998-1999 (pdf)
Bilag 6 Budget for prae- og postnatal dataindsamling (pdf)
Bilag 7 Driftbudget fremadrettet fra 2000 (pdf)
Bilag 8 Styregruppen Kommissorium (pdf)

Styregruppen

I den oprindelige kontrakt besluttedes endvidere at BSMB (fra 2015 BSIG) skal ledes af en Styregruppe (fra 2019 Referencegruppe), hvis medlemmer bestod af:

 • projektlederen
 • et medlem udpeget af Statens Serum Institut
 • et medlem udpeget af Danmarks Grundforskningsfond
 • et medlem udpeget af Sundhedsstyrelsen
 • et medlem udpeget af Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab i forening
 • et medlem udpeget af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
 • et medlem udpeget af kontraktparterne i forening

Referencegruppens aktuelle Kommissorium


Referencegruppens Kommissorium, rev. oktober 2018 (pdf)
Forenklet sagsbehandling, dec. 2010 (pdf)